Wees een licht voor jezelf

Boeddhisme in alle eenvoudEpiloog van het boek “Boeddhisme in alle eenvoud” van Steve Hagen.

Toen hij zijn einde voelde naderen, sprak de Boeddha tot degenen die zich rondom hem verzameld hadden:

“Wees een licht voor jezelf; zoek geen toevlucht in iets buiten jezelf. Houd vast aan de Waarheid. Zoek je toe­vlucht bij niemand anders dan jezelf.”

Wat het hart en de geest bevredigt zul je nooit in een boek of leer vinden. Je zult het zelfs niet vinden in Boeddha’s woor­den. De Boeddha kan je de Waarheid niet geven en hetzelfde geldt voor een beroemde zenmeester of lama, voor een pries­ter, een monnik, een non, een leraar of een goeroe. Je kunt de Waarheid – datgene wat de diepste pijn in het hart stilt – niet van een ander ontvangen.
De enige manier om de Waarheid te zien, is te observeren waar je geest toe neigt.
Als je ergens toe neigt, komt dit omdat je meent iets te zien wat ‘buiten jezelf’ of los van jezelf staat. Het betekent dat je in gedachten of verbeelding verdwaalt. Het betekent dat je je verwijdert van hetgeen je direct ervaart.
Observeer waar je geest op dit moment mee bezig is. Je hoeft er niet lang naar te zoeken. Je hebt alles in huis om het te vin­den. Je hoeft daarvoor nergens naartoe te gaan of iets speci­aals te doen. Je hoeft alleen maar te zien wat je beweegreden is. Dat is alles.
Wakker worden heeft niets te maken met het streven om wak­ker te worden. Je kunt wakker worden niet praktiseren. Je kunt het niet imiteren of pretenderen. Je moet echt wakker willen worden.
Jij bent de enige op wie je kunt rekenen. Je bent van niemand anders afhankelijk. Alles wat je nodig hebt is hier en nu aan­wezig. Vertrouw alleen hierop, op je onmiddellijke, directe ervaring.
Jij bent de uiteindelijke autoriteit. Of je wel of niet wakker wordt, hangt helemaal van jezelf af.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *