TIJDEN EN BIJDRAGE


 
De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Om 20.00 uur begint de meditatie en wordt er niet meer opengedaan. Er kunnen maandagen komen te vervallen, dit wordt van te voren aangegeven. de laatste bijeenkomst van dit seizoen is op 4 juli 2022. Wij starten weer met het nieuwe seizoen op maandag 19 september.
 

De bijdrage voor de bijeenkomsten is 10 euro per avond, te voldoen in 2 periodes van september tot en met december 2022 en van januari tot en met eind juni 2023, op bankrekening: NL98 INGB 0652922619.