TIJDEN EN BIJDRAGE


 
De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Om 20.00 uur begint de meditatie en wordt er niet meer opengedaan. Er kunnen maandagen komen te vervallen, dit wordt van te voren aangegeven. Maandag 11 Maart is er geen bijeenkomst.  Wij starten in het nieuwe jaar 2024 op maandag 1 januari.
 

De bijdrage voor de bijeenkomsten is 7,50 euro per avond, te voldoen in 2 periodes van september tot en met december 2023 en van januari tot en met eind juni 2024, op bankrekening: NL98 INGB 0652922619.