TIJDEN EN BIJDRAGE


 
De bijeenkomsten zijn op maandagavond (vanaf 1 februari 2021) van 19.30 tot 22.00 uur. Om 20.00 uur begint de meditatie en wordt er niet meer opengedaan. Er kunnen maandagen komen te vervallen, dit wordt van te voren aangegeven. Het nieuwe eerste deel van het seizoen start op dinsdag 1 september 2020 en dit loopt tot dinsdag 29 december. Het 2-deel van het seizoen loopt van 12 januari tot eind juni 2021.
 

De bijdrage voor de bijeenkomsten is 10 euro per avond, te voldoen in 2 periodes van september tot en met december 2020 en van januari tot en met eind juni 2021, op bankrekening: NL98 INGB 0652922619.

[thc-calendar title=”Komende sessies” showholidays=”no” country=”de” displaymode=”calendar” firstday=”su” numberofholidays=”3″ showpoweredby=”yes”]
[thc-calendar title=”Komende sessies” showholidays=”no” country=”de” displaymode=”list” firstday=”su” numberofholidays=”3″ showpoweredby=”yes”]